Η ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ καλύπτει, σύμφωνα με τις αδειοδοτήσεις της, τις ακόλουθες Περιφερειακές Ενότητες: